Spotkanie z Dyrektorem Caritas Polska

Przedstawiciele Uczelni Korczaka: Rektor prof. Mirosław Grewiński, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Arkadiusz Durasiewicz oraz Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Uczelni dr Piotr Kosiak spotkali się 19 grudnia z Dyrektorem Caritas Polska ks. dr. Marcinem Iżyckim.

Goście z łotewskiej uczelni

W dniach 10–12 grudnia 2019 r. w ramach wymiany pracowników z programu Erasmus+ gościliśmy przedstawicieli łotewskiej uczelni Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija: dr Ainę Strode – kierownika kierunku studiów „Sztuka”, i dra Gunārsa Strodsa - zastępcę rektora ds. współpracy i rozwoju.